Cenník - Price list


Ročný príspevok na prevádzku letiska
  • vlastník lietadla    - 1 500.- eur
  • lietajúci personál  - 1 000.- eur
  • úhrada na účet Aeroklubu - IBAN SK 15 0900 0000 0004 6086 1186 - (v poznámke uveďte meno platcu)

Cenník poskytovaných služieb v Aeroklube pre pilotov lietadiel

Price list of services in Aeroclub for aircraft pilots   

Typ lietadla

Menej ako 10 letových hodín Less than 10 flight hours

Viac ako 10 letových hodín

Over 10 flight hours

 Zlín 126

250.- € - jedna letová hodina

220.- € - jedna letová hodina

 Zlín 226

250.- € - jedna letová hodina

220.- € - jedna letová hodina

 Zlín 142

250.- € - jedna letová hodina

220.- € - jedna letová hodina

 Cessna 172

350.- € - jedna letová hodina

300.- € - jedna letová hodina

 Morava L-200

600.- € - jedna letová hodina

550.- € - jedna letová hodina

 Blaník L-23

30.- € - jedna letová hodina

25.- € - jedna letová hodina

 R26 SU Gobe

30.- € - jedna letová hodina

25.- € - jedna letová hodina

 IŠ 28B2

30.- € - jedna letová hodina

25.- € - jedna letová hodina

 IŠ 29

30.- € - jedna letová hodina

25.- € - jedna letová hodina

 Aerovlek 1 minúta                4.- €  -  alebo dohoda podľa počtu vlekov

 Navijákový štart                   5.- €  -  alebo dohoda podľa počtu vlekov

              Ubytovanie - Accommodation

 5 - posteľová izba - jedno lôžko a noc

 5 - persons room - one person and night

25.- €

Stravovanie - Meals

 Raňajky/Breakfast

5.- €

 Obed/Lunch

7.- €

 Večera/Dinner

7.- €

Hangárovanie – Stanovanie

Hangár - Camp

 Hangárovanie lietadla - jedna noc

 Hangar per one plane - night

10.- €

 Postavenie karavanu alebo stanu - noc

 The tent or caravan at the airport - night

5.- €

            

Cenník poskytovaných služieb v Aeroklube.

 Price list of services to Aeroclub    

Typ lietadla

Type aeroplanes

Cena za letovú hodinu

 Zlín 226

150.- €

 Zlín 142

150.- €

 Zlín 37 Čmeliak

400.- €

 Morava L-200

500.- €

 Cessna 172

250.- €

 Antonov 2

600.- €

 Blaník L-23

25.- €

 Aerovlek 1 minúta

3.- €

Parašutizmus

 Základný výcvik - Padák Student M-330

90.- €

 Ďalší zoskok – Padák Student M-330

60.- €

 Tandemový zoskok  so záznamom  na DVD

240.- €

 Tandemový zoskok bez kamerového záznamu

200.- €

              Ubytovanie    

         Accommodation

 5 - posteľová izba - jedno lôžko

 5 - persons room - per person

35.-

Stravovanie

Meals

 raňajky

 breakfast

5.- €

 obed 

 lunch

5.- €

 večera 

 dinner

5.- €

Hangárovanie  - Stanovanie

 Hangárovanie lietadla - jedna noc

 Hangar per one plane - night

5.- €

 Postavenie karavanu alebo stanu – jedna noc

 The tent or caravan at the airport - night

5.- €


lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini