Parašutistický výcvik


V našom Aeroklube môžete absolvovať aj zoskoky padákom. O Vašu bezpečnosť či spoľahlivosť zoskoku sa postarajú skúsení parašutistickí inštruktori. Základný výcvik vykonávame na letisku v Kamenici nad Cirochou a to v mesiacoch letných prázdnin. Taktiež organizujeme základné výcviky v Lučenci na letisku v Boľkovciach v LŠC spol. s r.o., alebo na letisku Slávnica pri Dubnici nad Váhom. Tam sa o Vás taktiež postarajú skúsení parašutistickí inštruktori. Zoskoky padákom sa vykonávajú z lietadla AN-2 alebo CESSNA 172K


Základný parašutistický výcvik na okrúhlom padáku typu OVP – 68
 • vek minimálne 15 rokov (do 18 roku je potrebný súhlas rodiča)
 • potvrdenie o dobrom zdravotnom stave od svojho ošetrujúceho lekára
 • absolvujete kurz a 1 zoskok padákom z výšky 1000 m
 • obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu, platný na celom území SR
 • podľa záujmu si môžete zaplatiť ďalší zoskok
Základný parašutistický výcvik na padáku typu krídlo M 330 Student
 • vek minimálne 15 rokov (do 18 roku je potrebný súhlas rodiča)
 • potvrdenie o dobrom zdravotnom stave (viď predchádzajúci odstavec)
 • absolvujete kurz a 1 zoskok padákom z výšky 1000 m
 • obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu, platný na celom území SR
 • podľa záujmu si môžete zaplatiť ďalší zoskok
Cena za výcvik - zoskok padákom M 330 Student
Lekárska prehliadka 20,- EUR
Teoretický výcvik 10,- EUR
Letové hodiny na lietadle 80,- EUR
Údržba lietadiel a ostatné poplatky 10,- EUR
Spolu 120,- EUR

Poplatky za neukončený výcvik sa nevracajú.

Tandemový zoskok s tandem-masterom
 • vek od 12 rokov (do 18 roku je potrebný súhlas rodiča)
 • podpíšete prehlásenie o dobrom zdravotnom stave
 • dĺžka prípravy je cca 1/2 hod.
 • absolvujete zoskok z výšky 3000 - 4000 m, podľa typu lietadla (AN-2, alebo L-410) a tento druh zoskoku absolvujete v Košiciach, Lučenci alebo na letisku Slávnica pri Dubnici nad Váhom
 • počas zoskoku ste pripútaný k inštruktorovi a voľným pádom prekonáte 40 - 50 sec.
 • pristávate na padáku typu krídlo francúzskej výroby BT- 80
 • celý priebeh prípravy a zoskoku je zachytený na videozáznam a fotoaparát
Cena za tandemový zoskok bez kamerového záznamu 180.- EUR a s kamerovým DVD záznamom 210.- EUR
Propagačné zoskoky
V rámci propagácie Vašej firmy vykonáme propagačný zoskok aj na obmedzené plochy (napr. ihrisko, námestie, plocha pred budovou a podobne) za použitia Vami dodaných materiálov (napr. zástavy, transparenty s logom a podobne).

Zmena cien a poplatkov je vyhradená!


lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini