Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky - RALLY 2021


Uveďte prosím, všetky požadované informácie a uistite sa, že sú uvedené bez chyby. Táto forma registrácie funguje automaticky a po registrácii sa požadované údaje objavia na našej webovej stránke. V poznámke uveďte zvláštne požiadavky na organizátora. State please all required information and make sure they are stated error free. This form of registration works automatically and after the registration the required data will appear on our web site. In the note state special requirements for the organizer.
* povinný údaj zobrazený na webe * #povinný údaj nezobrazený na webe
obligatory datum displayed on our web site obligatory datum not displayed our web site
Informácie o prihlásenom
Information about the registered
*Meno:
Name
*Priezvisko:
Surname
*Krajina:
Country
* #Mobil:
Cell phone
Medzinárodný formát bez medzier
International format without blanks
* #Email:
*ICAO znak vysielajúceho Letiska - Aeroklubu:
ICAO code delegating Airport of Aeroclub
Informácie o navigátorovi
Information about the navigátor
Meno:
Name
Priezvisko:
Surname
Informácie o letovom prostriedku
Information about flight device
*Typ:
Type
* #Registračná značka:
Registration mark
*Súťažná rýchlosť v knotoch:
Competitive speed in knots
Dátový zapisovač schválený FAI GAC-LOGGER
FAI GAC-LOGGER
* #   Vlastný zapisovač
Own logger
Požadujem zapožičať
I request to borrow
 
* #Typ zapisovača:
Logger type
Požadujete zabezpečiť ubytovanie od organizátora
Requires to secure accomodation from the organizer
* #   ÁNO
Yes
NIE
No
 
* # Ubytovanie v hoteli:
Accomodation in hotel
Dátum od - do
Date from - to
  info Počet osôb
Number of persons
* # Ubytovanie vo vlastnom karavane:
Accomodation in own caravan
Dátum od - do
Date from - to
  info Počet osôb
Number of persons

Poznámky:
Notes
Tu uveďte požiadavky na organizátora
Here state requirements for organizer

Kalendár akcií
Events calendar
lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini