Informácie o letisku

Airport information

Prevádzkovateľ  
Operator
Aeroklub pod Vihorlatom o.z.,
letisko Kamenica nad Cirochou

Umiestnenie
Position
8 km - Východne od mesta Humenné
8 km - East from Humenné
Osvedčenie kombinovanej organizácie pre letovú spôsobilosť
SK.CAO.006
Combined airworthiness organisation certifikate  SK.CAO.006
ravné spojenie
Transportation
Vlaková stanica 50m od letiska
Train station 50 m from airport
Štatút
Status
Neverejné vnútroštátne letisko
Nonpublic domestic airport
Prevádzková doba
Operational hours
Obmedzená
Limited
Rozsah overovania
 letovej spôsobilosti lietadiel
EASA do 2730 kg
Continuing airworthiness management organisation approval schedule
EASA up to 2730 kg

Druh prevádzky
Type of traffic
VFR - deň
VFR - day
Frekvencia MHz
Frequency
 122,605 MHz 
ICAO znak
ICAO sing
LZKC Rozsah overovania
letovej spôsobilosti lietadiel
ANNEX I
Znak
Call sign
Kamenica PREVÁDZKA
Súradnice stred VPD
Geometric centre of RWY
N 48°56´13"
E 21°59´60"
Nadmorská výška [m/ft]
Elevation
176m/577ft Cenník služieb CAMO organizácie
Price list of CAMO services
Orientácia VPD
Runway
070° / 250°
Dĺžka a druh VPD
Type and dimension of RWY
850m x 50m tráva
850m x 50m grass
Letisková prevádzková
príručka LZKC
Únosnosť
Strength
5 500 kg / 0,25 MPa
Prevádzkové informácie
Operational information
Okruhy vždy na Sever - North
ALL Circuits North
Program bezpečnostnej
ochrany LZKC
Palivo / Olej
Fuel / Oil
AWGAS 100LL, MOGAS 100 oct.
TOTAL D120

 Letisková prevádzková príručka LZKC pdf icon

Program bezpečnostnej ochrany letiska LZKC pdf icon


Schéma letiska Kamenica nad Cirochoschema letiska


 

 

Pohľad na východ od mesta Humenné

letisko

 

 

1 Povolenie CAMO
2 Overovanie EASA
3 Overovanie ANNEX I
4 Letiskova prirucka
5 Program bezpecnosti

lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini